Na pomoc Ukrainie

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Szkolne Koło PCK przy współpracy z Samorządem Uczniowskim w ramach akcji PCK Na pomoc Ukrainie zorganizowało na terenie naszej  szkoły zbiórkę środków pieniężnych. 
Zebrana kwota w wysokości 2 727,70 zł została wpłacona na konto PCK. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.
Wszystkim ofiarodawcom bardzo dziękujemy.