Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Ząbki

logotypy poziome kolor

Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018- VIII 2020. Wartość projektu: 413 862,51 zł , w tym wkład własny: 20 720 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

  1. Rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
  2. Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 393 142,51 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
  2. Przyrodnicze laboratorium
  3. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
  4. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
  5. Pokazy naukowe
  6. Laboratorium robotyki
  7. Laboratorium kodowania

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do wychowawcy klasy.

Logotypy do pobrania-pionowe

Logotypy do pobrania -poziome

Oznaczenie na drzwi do pobrania

Plakat nr 1

Plakat nr2