Miesiąc logopedycznych badań przesiewowych

Szanowni Państwo,

Wrzesień jest miesiącem logopedycznych badań przesiewowych. Diagnozą będą objęte dzieci z klas 0-3. Informacje o terminach zajęć, przydziale do grup oraz kontynuacji terapii dla zakwalifikowanych dzieci zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny. Zarówno badania jak i zajęcia logopedyczne będą odbywały się zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

Z poważaniem,
Zespół logopedyczny