Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Zrzut ekranu

22 listopada 2021r. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
z UNICEF. W akcję włączyła się cała szkoła. W akcie solidarności większość społeczności szkolnej ubrała się na niebiesko. Podjęto szereg aktywności, które miały na celu przybliżenie uczniom Konwencji o prawach dziecka. Do realizacji zadań wykorzystano propozycje aktywności, scenariusze oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Dzięki temu uczniowie pogłębili wiedzę na temat znajomości praw dziecka. Przedstawiamy krótki reportaż z obchodów tego dnia.