Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Grafika tytulowa

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Celem obchodów tego dnia jest rozpowszechnienie   
w przestrzeni publicznej dyskusji dotyczącej problemów osób z niepełnosprawnościami i pełne wsparcie realizacji ich praw, w tym umożliwienie kompletnego włączenia tej grupy w życie społeczne. W roku 2022 tematem przewodnim obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością są innowacyjne rozwiązania wspierające owe włączenie, m.in. poprzez zwiększenie dostępności.  

W naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością w poniedziałek 5 grudnia. Zespół nauczycieli wspomagających zorganizował warsztaty dla uczniów umożliwiające zrozumienie trudności jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami oraz sposoby ich niwelowania, wyjaśniające potrzebę równego traktowania i zapewnienia dostępu do komunikacji, informacji i przestrzeni. Brak barier i dostępność to ważny krok do równego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do zapoznania się z prezentację multimedialną.

Międzynarodowy Dzień Osób Z Niepełnosprawnością – prezentacja

n
n
n
DSC
DSC
DSC
DSC
DSC
DSC
IMG WA
IMG WA
IMG WA
IMG WA
IMG WA
IMG WA
IMG WA
IMG WA
IMG WA
InkedDSC
InkedDSC