Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest na całym świecie corocznie 3 grudnia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Celem tego dnia jest upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku do osób niepełnosprawnych, a także ukazanie, że osoby te mają  takie same potrzeby jak my i chcą być traktowani na równi z osobami pełnosprawnymi.

W związku z tym, pragnąc przybliżyć naszym dzieciom świat osób z różnymi niepełnosprawnościami 01 grudnia zespół nauczycieli wspomagających przygotował dla nich warsztaty. Zajęcia dla młodszych uczniów rozpoczęły się od krótkiego filmu dotyczącego barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne, natomiast starsi uczniowie obejrzeli prezentację i rozmawiali na temat potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby uczniowie mogli wejść w rzeczywistość osób z niepełnosprawnością przygotowane zostały dla nich stanowiska, przy których mierzyli się z trudnościami  z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Do ich zadań należało min. przejście ścieżki sensorycznej z zasłoniętymi oczami i zaufanie kolegom, którzy ich przez nią przeprowadzali, budowanie z klocków w grubych rękawicach, czytanie tekstów w okularach ograniczających widzenie i wiele innych zadań. Dodatkowo dzieci z młodszych klas przygotowały plakaty dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym.