Microsoft Showcase School

windows

24 września 2019 r. w ramach wizyty studyjnej do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach przybyła siedmioosobowa delegacja z Neder Eiker z Norwegii. Wśród gości byli przedstawiciele organizacji rządowej oraz nauczyciele. Spotkanie miało przybliżyć  funkcjonowanie polskiej szkoły oraz Microsoft Showcase School, jak również sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii  w edukacji.

Wizyta rozpoczęła się od prezentacji biblioteki, gdzie goście mogli podziwiać księgozbiór, nowoczesny wystrój oraz jej praktyczne wykorzystanie przez uczniów. Dużym zaskoczeniem było wyposażenie biblioteki w pufy, kanapy, kabinę wyciszającą oraz  ogólnodostępność komputerów dla uczniów.

Kolejną częścią wizyty była prezentacja budynku, duże wrażenie na przybyłych wywarła sala zabaw, sale lekcyjne, sportowe i przestronne korytarze.

Najważniejszym punktem wizyty były lekcje otwarte, przygotowane przez nauczycielki. Pani Marta Dziedzicka i pani Aneta Stankiewicz zaprezentowały „Programowanie na matach”, pani Agnieszka Kędziora i pani Adrianna Niesłuchowska przeprowadziły zajęcia z wykorzystaniem Skype na lekcjach angielskiego. Lekcja z notesami OneNote została zaprezentowana przez panią Annę Kuśnierz, a lekcja z wykorzystaniem Teams została zrealizowana przez panią Anetę Majewską. Ten punkt wizyty zrobił największe wrażenie na gościach z Norwegii.

Podczas spotkania dyskutowano o realizowanych projektach interdyscyplinarnych, porównywano systemy edukacji obu krajów. Zwiedzający przedstawili swoją pozytywną opinię  o Szkole Podstawowej Nr 3, byli zachwyceni nowoczesnym budynkiem, możliwościami technologicznymi szkoły, a także kadrą nauczycielską i uczniami, dla których wykorzystywanie TIK w procesie edukacji jest naturalne.

W spotkaniu Szkołę Podstawową Nr 3 reprezentowały: dyrektor Ewa Kacprzak, wicedyrektor Renata Sidor, wicedyrektor Iwona Pańta, nauczyciel języka angielskiego Adrianna Niesłuchowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Toton oraz Skarbnik Urzędu Miasta Ząbki Elżbieta Żmijewska.