„MAŁY POWSTANIEC JEST W NAS CAŁY CZAS” – konkurs poetycki

Z okazji 10-lecia nadania imienia Szkole ogłaszamy konkurs poetycki dla klas 1-8 pod hasłem:

„MAŁY POWSTANIEC JEST W NAS CAŁY CZAS”.

Tematyka konkursu musi dotyczyć:

  • szkoły i jej jubileuszu
  • patrona szkoły

Uczniowie mogą przygotować:

  • wiersz
  • opowiadanie
  • Prace obowiązkowo z dużą ilością środków stylistycznych, z elementami opisu.
  • Wiersz ma być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 12.
  • Opowiadanie ma być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12. Musi zawierać minimum 200 słów, maksimum 350 słów.
  • Każda praca musi zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, a także informację RODO wraz ze zgodą na udział w konkursie

Termin oddawania prac mija 27 marca 2020 roku.

Prace można oddawać nauczycielom języka polskiego oraz wychowawcom klas 1-3.

Komisyjne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 kwietnia 2020 roku.

Laureaci konkursu przedstawią swoje prace na uroczystym apelu z okazji 10-lecia nadania imienia Szkole. Nastąpi wręczenie dyplomów i nagród.

Koordynatorzy:

Urszula Ogonowska kl. 4-8

Agata Pyzel-Bąk kl. 1-3

Iwona Sudoł kl. 1-3

WSZYSTKICH UCZNIÓW SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!