Listy do dyrektorów szkół oraz uczniów w związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć.

gov

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do Rodziców, Opiekunów.

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do Uczniów.

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

Aktualne informacje i zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

>> http://www.gov.pl/web/edukacja