LIST GRATULACYJNY OD STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Z przyjemnością informujemy, że do naszej szkoły wpłynął list gratulacyjny doceniający wysiłki włożone w doskonalenie umiejętności, osobisty rozwój oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego przez jednego z naszych uczniów Miłosza Woźniaka – ucznia klasy VII d. Uczeń ten osiągnął wysokie wyniki sportowe w 2017 roku zdobywając tytuły: Mistrza Pucharu Polski, Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, Wicemistrza Pucharu Polski w Kiokuhin. List gratulacyjny został wręczony Miłoszowi przez Dyrektora Szkoły p. Tomasza Łukawskiego w obecności całej klasy VII d. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy też innych uczniów do rozwijania swoich umiejętności!