Lekcje matematyki badawczo i na wesoło.

e

Innowacja „Matematyczne podróże – pozwólmy dzieciom poznawać świat” pani Moniki Kubackiej – Żurek i pani Edyty Stepuch pozwala na radosną edukację, rozwijającą myślenie i  matematyczne umiejętności. Zachęca  uczniów do zdobywania wiedzy i odkrywania ciekawych zależności. Szukając rozwiązania problemu uczniowie rozwijają zdolność badania i analizowania zagadnień oraz logicznego rozumowania. Oprócz myślenia w kategoriach matematycznych, wspólna praca nad problemem stymuluje komunikatywność oraz rozwój społeczny dzieci.