Kształcenie na odległość – informacja dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Od 25 marca 2020r., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, będziemy realizowali podstawę programową w formie kształcenia na odległość.

  1. Obowiązujące środki komunikacji to:
  • e-dziennik Librus zakładka zadania domowe, tylko w tym miejscu będą umieszczane wszystkie informacje tzn.  zadania do wykonania, potrzebne linki, terminy wykonania zadań i sposób przekazania ich nauczycielowi itp.
  • Office 365
  • Microsoft Teams w Office 365
  1. Formy kontaktu rodziców i uczniów z nauczycielami: adresy email imię.nazwisko@sp3zabki.pl, wiadomości przez e-dziennik, czat i video spotkania Microsoft Teams
  2. Każdy nauczyciel będzie dostępny on-line dla uczniów i rodziców w godzinach przewidzianych planem lekcji danej klasy. W tym czasie pracuje z uczniami zgodnie z ustaleniami podanymi danej grupie (prowadzenie konsultacji, videolekcji w ramach aplikacji Microsoft Teams, odpowiadanie na maile, zamieszczanie nowych materiałów, itp.)
  3. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu – nauczyciel przedmiotu skontaktuje się z rodzicem i ustali inny sposób przekazania materiałów omawianych z grupą na zajęciach (np. odbiór ze szkoły).
  4. Nauczyciel przedmiotu będzie oceniał prace wysyłane przez uczniów jak również podejmowane przez nich aktywności, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny. Nie będą organizowane sprawdziany, klasówki, kartkówki.
  5. Specjaliści : będą prowadzili dyżury wg grafiku umieszczonego   na stronie szkoły. W zakładce pomoc psychologiczno-pedagogiczna będą zamieszczane porady, ćwiczenia, filmy.
  6. Wychowawcy świetlicy szkolnej będą zamieszczali filmiki, ciekawostki w zakładce świetlica.

 Ewa Kacprzak

Dyrektor szkoły