Konkurs „Uroczystość Wszystkich Świętych”

Cele konkursu:

– pogłębienie znajomości postaci świętych

– pomoc w przeżywaniu czasu Uroczystości Wszystkich Świętych

– rozwijanie aktywności twórczej uczniów

– poznanie zasad przedstawiania świętych w sztuce

  1. Konkurs odbywa się na terenie SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach i jest skierowany do uczniów wszystkich poziomów klas.
  1. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną na kartce formatu A4 ukazującą świętego (patrona ucznia). Praca powinna przedstawiać charakterystyczny dla świętego moment z jego życia lub ukazywać jego portret zgony z tradycją sztuki chrześcijańskiej (z symbolem lub przedmiotem pozwalającym zidentyfikować świętego). Na pracy należy umieścić imię świętego. Technika wykonania pracy jest dowolna.
  1. Oceniane będą: realizacja złożeń konkursowych, oryginalność i pomysłowość pracy, estetyka wykonania.
  1. Jeden uczeń może przygotować jedną pracę. Prace podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą uczniowie składają do czwartku 26.10 do swoich nauczycieli religii.
  1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i wywieszone w szkole. Prace nie podlegają zwrotowi.

Ks. Rafał Goliński