Konkurs „Uroczystość Wszystkich Świętych”

Cele konkursu:
– pogłębienie znajomości postaci świętych
– pomoc w przeżywaniu czasu Uroczystości Wszystkich Świętych
– rozwijanie aktywności twórczej uczniów
– poznanie zasad przedstawiania świętych w sztuce

  1. Konkurs odbywa się na terenie SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach i jest skierowany do uczniów wszystkich poziomów klas.
  • Uczniowie przygotowują pracę plastyczną na kartce formatu A4 ukazującą świętego. Praca powinna przedstawiać charakterystyczny dla świętego moment z jego życia lub ukazywać jego portret zgodny z tradycją sztuki chrześcijańskiej (z symbolem lub przedmiotem pozwalającym zidentyfikować świętego). Na pracy należy umieścić imię świętego. Technika wykonania pracy jest dowolna.
  • Oceniane będą: realizacja złożeń konkursowych, oryginalność i pomysłowość pracy, estetyka wykonania.
  • Jeden uczeń może przygotować jedną pracę. Prace podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą oraz opatrzone informacją do zwrotu, jeśli praca ma wrócić do autora, uczniowie składają do piątku 23.10 do nauczyciela religii.
  • Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i zostaną zaprezentowane na gazetce szkolnej nauczycieli religii.

Ks. Rafał Goliński