Konkurs Recytatorski

Konkurs

Zapraszamy uczniów klas 1 do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim
„Wiosenne recytowanie ”.

Cele:

 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich dzieci,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
  Uczestnicy: uczniowie z klas I
  Zasady konkursu:
 • uczestnicy konkursu wybierają jeden wiersz ;
 • konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu poetyckiego,
 • prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem lub rekwizytami,
 • czas recytacji nie przekraczający 5 minut,
 • zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują wychowawcy KLAS (imię i nazwisko
  uczestnika, klasę, tekst oraz tytuł wybranego utworu) do 26 marca 2021r.
  Podpisana kartka z tekstem jest przekazywana organizatorowi.
  Wychowawcy wyłaniają z klasy max. 2 uczniów biorących udział w konkursie.
  Kryteria oceniania recytacji:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
 • ogólne wrażenie artystyczne (strój, rekwizyty, gesty).
  Termin i miejsce konkursu:
 • konkurs odbędzie się 8 kwietnia 2021 r.
  Miejsce konkursu:
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
  ul . Dzika 36 , I piętro biblioteka szkolna
  Nagrody:
  Laureaci I, II, III miejsca otrzymają symboliczne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  Zapraszamy uczniów z klas 1 z ul. Kościelnej i ul. Dzikiej
  Organizatorzy :
  Jagiełło Magdalena
  Uścińska Dorota