Konkurs recytatorski „Bajczytanki Pani Hanki”

W ramach projektu „Polubić czytanie” biblioteka szkolna organizuje konkurs recytatorski z twórczości Pani Hanny Niewiadomskiej dla klas I-III. Konkurs odbędzie się 24.05.2017 (środa) w bibliotece szkolnej. Zapraszamy!!!

Regulamin konkursu  recytatorskiego „Bajczytanki Pani Hanki”

Cele konkursu:

– budzenie zainteresowania literaturą piękną,

– przełamywanie lęku przed występami na scenie,

– doskonalenie umiejętności recytatorskich,

– wdrażanie do rywalizacji w miłej atmosferze,

– kształtowanie wrażliwości artystycznej.

Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3. im. Małego Powstańca w Ząbkach,

– chętni uczniowie zgłaszają się do organizatorów konkursu (za pośrednictwem wychowawców) i do 19 maja podają tytuł  jednego wiersza, który chcą zaprezentować,

– uczestnik uczy się wybranego wiersza na pamięć,

– konkurs recytatorski odbędzie się 24 maja 2017 w bibliotece szkolnej.

Powołana komisja oceni interpretacje wierszy według następujących kryteriów:

– odpowiednia recytacja połączona z prawidłową ekspresją,

– pamięciowe opanowanie tekstu,

– ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody i dyplomy oraz możliwość udziału w spotkaniu autorskim z Panią Hanną Niewiadomską.

 

organizatorzy:

Joanna Kita, Alina Stachowiak