Konkurs recytatorski – 8 lutego 2023 roku.

KONKURS

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3

IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH

Nazwa konkursu:

„Setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej.”

Organizatorzy konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach

Cele konkursu:

 • zapoznanie i zainteresowanie uczniów poezją Wisławy Szymborskiej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • prezentacja i promowanie talentu uczniów,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
 • motywowanie do występów publicznych,
 • uczenie „zdrowej” rywalizacji,
 • wspieranie działań twórczych.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII
 • konkurs będzie miał formę prezentacji ulubionego wiersza z kanonu poezji Wisławy Szymborskiej,
 • prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami,
 • chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście u dowolnego nauczyciela języka polskiego bądź drogą mejlową na adres: justyna.kostrzewska@sp3zabki.pl

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się 8 lutego 2023r. o godzinie 11:40 w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

Po zaprezentowaniu przez uczniów przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki.

Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
 • interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).

Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.