Konkurs „Pomoce edukacyjne wykonane
z darów jesieni”

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas II i III do wzięcia udziału w konkursie.

Celem konkursu jest kształcenie umiejętności tworzenia pomocy dydaktycznych z różnego tworzywa przyrodniczego; dostrzeganie w najbliższym otoczeniu tworzyw mogących stanowić materiał plastyczno-konstrukcyjny; wyrabianie i doskonalenie sprawności manualnych.

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

I. Przebieg konkursu: Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pomocy edukacyjnych z zebranych darów jesieni (kasztanów, jarzębiny, żołędzi, liści, orzechów itp.)

II. Adresaci: klasy II i III

III. Zasady uczestnictwa

· autorem pracy może być 1 osoba

· uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę

· praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora

· praca powinna być wykonana z zebranych darów jesieni

· technika pracy jest dowolna

· wykonaną pracę uczestnicy składają do wychowawcy klasy

IV. Kryteria oceny prac:

· zgodność pracy z tematem

· estetyka wykonania

· oryginalny pomysł

· kreatywność

· samodzielność

· stopień trudności w wykonaniu pracy

V. Czas trwania konkursu:

Prace konkursowe należy składać do 10 listopada 2020 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 listopada 2020 r. na stronie internetowej szkoły. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami (1,2,3 miejsce oraz 2 wyróżnienia), ponadto każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Prace wykonane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Organizatorzy konkursu :

Dorota Oljasz, Edyta Krasowska, Iwona Lipka-Rybińska (ul. Dzika)

Sylwia Stolarek, Beata Matalińska, Janina Słomczewska (ul. Kościelna)