Konkurs „Pomoce edukacyjne wykonane z darów jesieni”

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów z klas I – III do wzięcia udziału w konkursie.

Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności tworzenia pomocy dydaktycznych z różnego rodzaju materiału przyrodniczego; dostrzeganie w najbliższym otoczeniu darów przyrody mogących stanowić materiał plastyczno-konstrukcyjny; wyrabianie i doskonalenie sprawności manualnych.

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

I. Przebieg konkursu: Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pomocy edukacyjnych z zebranych darów jesieni (kasztany, żołędzie, liście, patyczki, itp.)

II. Adresaci: klasy I – III

III. Zasady uczestnictwa

· autorem pracy może być 1 osoba

· uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę

· praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora

· praca powinna być wykonana z zebranych darów jesieni

· technika pracy jest dowolna

· wykonaną pracę uczestnicy składają do wychowawcy klasy

IV. Kryteria oceny prac:

· zgodność pracy z tematem

· estetyka wykonania

· oryginalny pomysł

· kreatywność

· stopień trudności w wykonaniu pracy

V. Czas trwania konkursu:

Prace konkursowe należy składać do  6 listopada 2023 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi po 20 listopada 2023 r. na stronie internetowej szkoły. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami (1,2,3 miejsce), ponadto każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Prace wykonane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Organizatorzy konkursu :

Sylwia Stolarek, Beata Matalińska, Janina Słomczewska, Izabela Laskowska