Konkurs plastyczny pt. „Zimowy decoupage”. Konkurs kierowany jest do klas 1-3

Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu techniki zdobniczej – „decoupage”,
 • aktywizowanie uzdolnień uczniów,
 • zachęcenie do ekspresji twórczej,
 • rozwijanie zamiłowań plastycznych,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie poczucia estetyki, staranności w wykonywaniu podjętej pracy.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 1-3.
 2. Rozpoczyna się 20 stycznia 2021 roku i trwa do 15.02.2021 roku.
 3. Prace należy przenosić do świetlicy do sali nr 101.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 5. Każdy uczestnik konkursu powinien przy swojej pracy zamieścić swoje dane: imię, nazwisko, klasa.
 6. Praca powinna mieć formę przestrzenną – decoupage na butelce, słoiku, pudełku itp., być o tematyce zimowej, wykonana techniką decoupage.
 7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa na opublikowanie fotografii prac na stronie szkoły.

Warunki Konkursu:

 1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 15 lutego 2021 roku. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 2. Jury powołane przez organizatora w celu oceny przekazanych prac wyłoni zwycięzców konkursu.
 3. Kryteria oceny to: zgodność z tematyką, z techniką, estetyka pracy, oryginalność wykonania.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu  18 lutego 2021 roku.
 5. Nagrodą w konkursie są dyplomy i drobne upominki za wyróżnione prace.

Instrukcja wykonania prac metodą decoupage:

Organizatorzy:
Magdalena Bielicka
Lidia Pożarowszczyk