Konkurs plastyczny pt „ Dziewczęca bohaterka literacka ‘’

D Z I E Ń  K O B I E T

Konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych

dla klas I – III i IV – VI

pt „ Dziewczęca bohaterka literacka ‘’

Podpisane prace prosimy przynosić do biblioteki do dn. 03.03.2017r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Z okazji Dnia Kobiet w dniu 08.03.2017 wręczymy nagrody i najlepsze prace zostaną wyeksponowane w bibliotece.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Wielka prośba do rodziców aby prace były samodzielne.

Organizator : biblioteka szkolna

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego w dwóch kategoriach wiekowych

dla uczniów klas I – III i IV-VI

1. Celem konkursu jest:

– popularyzowanie świąt międzynarodowych i czytelnictwa

– rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci,

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV-VI

3. Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie; format A3 lub A4; technika dowolna

4. Każdy uczeń ze szkoły może wykonać maksymalnie jedną pracę.

5. Prace konkursowe należy złożyć w szkolnej bibliotece do 3 marca 2017r.

6. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie):

– tytuł i autora wybranej książki ,

– imię i nazwisko,

– klasę,

7.Kryterium oceny będą:

– trafność i poprawność ukazania tematu pracy,

– jakość wykonania,

– oryginalność i pomysłowość

8.Rozwiązanie konkursu nastąpi 8 marca 2017 roku.

9.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.