Konkurs plastyczny o św. Stanisławie Kostce

herb

Konkurs plastyczny o św. Stanisławie Kostce

dla klas od „0” do III

Herb rodziny Kostków – Dąbrowa

Cele konkursu:
– aktywizacja i rozwój plastycznych umiejętności uczniów
– zainteresowanie najmłodszych uczniów osobą Duchowego Opiekuna Szkoły i Jego rodziny.
– ubogacenie obchodów Dnia Duchowego Opiekuna Szkoły

Należy przygotować pracę plastyczną w dowolnej technice przedstawiającej tarczę herbu Dąbrowa (wg wzoru powyżej). Praca musi być wykonana samodzielnie w formacie A4. Jeden uczeń może złożyć jedną pracę. Oceniane będą oryginalność wykonania, staranność, estetyka wykonania pracy oraz zgodność ze wzorem.

Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą należy składać do nauczycieli religii do poniedziałku 16.09.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas szkolnej uroczystości 19.09 w czwartek: „Poznajemy sylwetkę św. Stanisława Kostki”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i nagrodami rzeczowymi oraz wywieszone na gazetce szkolnej. Jeśli praca ma zostać zwrócona uczniowi po czasie ekspozycji należy na odwrocie dopisać „do zwrotu”. W przeciwnym przypadku zostanie zniszczona.

Ks. Rafał Goliński