Konkurs plastyczny – na ratunek Ziemi

Konkurs plastyczny “Na ratunek Ziemi” 

I.  Opis konkursu:  Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu promującego ekologię i dbanie o planetę Ziemię. 

II. Organizatorzy: Dorota Oljasz, Agnieszka Więch

III. Termin konkursu: prace należy przesyłać do 29 kwietnia 2020 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8  maja 2020 roku.

IV.  Adresaci: klasy II

V.  Cele:

 • promowanie wiedzy o ekologii
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej
 • zachęcanie uczniów do działania na rzecz ochrony środowiska.
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za planetę
 • rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
 • kształtowania umiejętności posługiwania się programem Paint

VI. Zasady uczestnictwa

 • autorem plakatu może być 1 osoba
 • plakaty można wykonać w dwóch formach:  tradycyjnej plastycznej (należy potem zrobić zdjęcie pracy)  lub w programie graficznym Paint na komputerze 
 • praca proszę przesyłać na jeden z poniższych adresów:

agnieszka.wiech@sp3zabki.pl

dorota.oljasz@sp3zabki.pl

 • praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora

VII. Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem
 • estetyka wykonania
 • oryginalność
 • kreatywność
 • samodzielność

VIII. Komisja: Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryterium oceniania, przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3 członków. 

IX. Nagroda:  Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe. Nagrody i dyplomy będą rozdane po powrocie do szkoły.