Konkurs plastyczny Etap szkolny „Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej”

  1. Organizowany dla uczniów klas I-III. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie sukni dla Matki Bożej w dowolnej technice plastycznej płaskiej (kredka, ołówek, malarstwo, mozaika, wyklejanka, wydzieranka, kolaż itp.) na podstawie pobranego szablonu do ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Najlepiej wydrukować szablon na nieco grubszym papierze lub nakleić go na tekturkę.
  1. Szablon i regulamin dostępne tutaj: (załącznik_szablonzałącznik2_regulamin).
  1. Pracę należy wykonać samodzielnie. Oceniana będzie pomysłowość
    i estetyka pracy.
  1. Podpisaną na odwrocie pracę (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć do nauczyciela religii w dniach 8-15 lutego. Rozstrzygnięcie etapu szkolnego nastąpi do dnia 21 lutego. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
  1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i wysłane do Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej na kolejny etap konkursu, którego wyniki będą ogłoszone 4 maja 2018 r. na stronie katecheza.floriańska3.pl .

Michał Mazurek