KONKURS PLASTYCZNY „EKO WYZWANIE”

konk

Cele.

Realizacja tego konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności.

Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas.

Pozwoli na aktywne uczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróci uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu.

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla klas I-III.
  2. Eko-wyzwanie będzie polegało na wykonaniu ekologicznej zabawki z odpadów m.in. butelek, opakowań, puszek, kartonów.
  3. Wykonane zabawki należy przekazać do sali 141 od 20.04.2023 r. do 28.04.2023 r.
  4. Prace konkursowe będą oceniane na podstawie:
    • zgodności pracy konkursowej z tematyką,
    • wykorzystania materiałów nadających się do recyclingu,
    • kreatywności, pomysłowości i oryginalności.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.05.2023 r.
  6. Na pracy musi znajdować się imię, nazwisko oraz klasa.

Organizatorzy