Konkurs na najładniejszą salę świąteczną

mikolaje

Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców

ogłaszają konkurs na najładniejszą salę świąteczną!

Regulamin konkursu na:

Najładniejszą dekorację świąteczną sali lekcyjnej

Cele konkursu:

uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne;

motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy;

stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole.

  1. Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

  1. Organizator konkursu:

Samorząd Uczniowski;

  1. W konkursie mogą wziąć udział:

uczniowie klas 0

uczniowie klas 1-3

uczniowie klas 4-8.

Jedną salę lekcyjną mogą udekorować dwie klasy.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

Udekorowanie klasy ozdobami świątecznymi oraz zrobienie gazetki szkolnej z informacją o świętach. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów;

  1. Dekoracja sali będzie oceniana przez jury w kategoriach:

samodzielność wykonania ozdób i gazetki,

pomysłowości,

wkładu pracy,

estetyki wykonania,

oddania atmosfery Świąt Bożego Narodzenia;

  1. Sale oceniać będzie:

Komisja w 6 osobowym składzie (przewodniczący i zastępca SU, opiekunowie SU, przedstawiciel Rady Rodziców);

  1. W każdej kategorii przyznane zostaną punkty:

Od 1 do 10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów (suma punktów z pięciu kategorii);

  1. Spośród wszystkich sal wyłonimy:

I miejsce;

II miejsce;

III miejsce;

wyróżnienie.

  1. Sale oceniane będą:

Od 18 do 22 grudnia 2019 r.

ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia