Konkurs „Mam talent -SHOW”

taniece

Regulamin Szkolnego Konkursu ,,Mam Talent”

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnym Konkursie „Mam Talent’’, który odbędzie się w dniu 22.05.2020r.

Konkurs odbywa się w ramach realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności młodzieży
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty
  i   umiejętności
 • zaprezentowanie w środowisku szkolnym i lokalnym różnorodnych talentów
 • integracja zespołu szkolnego

Uczestnicy mogą występować w następujących kategoriach:

 • Śpiew
 • Taniec
 • Pokazy treści kabaretowych
 • Gra na instrumencie
 • Recytacja
 • Plastyka
 • Sport (gimnastyka, sztuki walki, triki piłkarskie)
 • Sztuka iluzji
 • Występ teatralny, pantomima
 • Własna (samodzielnie skomponowana/napisana) muzyka/piosenka
 • Własne pomysły na prezentację
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII, którzy chcą zaprezentować swój talent Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów.
 • Forma konkursu w tym roku ma formę zdalną – należy zaprezentować swój talent poprzez nagranie filmu.
 • Uczeń przesyła swoje nagranie na adres e-mailowy Samorządu Uczniowskiego: samorzaduczniowski@sp3zabki.pl
 • Długość nagrania- maksymalnie 5 minut
 • Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 22.05.2020r
 • Uczestnik może zaprezentować JEDEN występ.
 • Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie po przesłaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mailowy samorzaduczniowski@sp3zabki.pl
 • Uczestnicy mogą zgłaszać się od 11 maja do 21 maja.
 •  W dniu konkursu wybrana komisja (Dyrekcja, 3 nauczycieli, 3 uczniów, przedstawiciel Rady Rodziców) ocenia każdy występ w skali od 1 do 5 (gdzie 1 jest   najniższą, a 5 najwyższą oceną punktową).

Konkurs wygrywa uczestnik, który zdobył najwięcej punktów w swojej kategorii

INFORMACJE OGÓLNE

 •  Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
 •  Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie.
 •  Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut.
 •  Dopuszcza się prezentacje dłuższe, nieprzekraczające jednak 10 minut (w przypadku występów grup powyżej 3 osób, prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne).
 •  Szczegółowe informacje- osoby do kontaktu- Pani Adrianna Niesłuchowska, Pani Agnieszka Walez, Pani Katarzyna Słowik

Karta zgłoszenia – pobierz