Konkurs „Lampion adwentowy”

lampionAdwentowy
  1. Konkurs jest organizowany we współpracy z Parafią Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach dla uczniów SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach dla wszystkich poziomów klas.
  1. Uczniowie przygotowują lampion, która pomoże w przeżywaniu Adwentu. Prace ma charakter techniczny. Pracę należy przedstawić nauczycielowi religii w dniach od 4 do 8 grudnia (w szkole lub parafii). Po zapisaniu ucznia na listę konkursową, uczeń zatrzymuje lampion, który będzie następnie służył przez czas Adwentu.
  1. Oceniana będzie pomysłowość, estetyka pracy, użyteczność lampionu i trwałość.
  1. Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą pod koniec Adwentu należy złożyć u nauczyciela religii w dniach 21-23. grudnia (w szkole lub parafii).
  1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i nagrodami rzeczowymi.
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przerwie świątecznej. Zwrotowi podlegają wyłącznie te prace, które przy danych ucznia będą miały wyraźną informację „do zwrotu”.

 

Cel konkursu:

– pomoc w przeżywaniu czasu Adwentu

– rozwijanie aktywności twórczej uczniów

– współpraca szkoły z parafią

xRG