KONKURS !!!! HALLOWEENOWA DYNIA

ZomboMeme

Regulamin konkursu

1.Organizator
Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.


2. Cele
Celem konkursu jest:
– rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych;
– rozwijanie zainteresowań kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych;
– umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych;
3. Temat konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i sfotografowanie własnej pracy halloweenowej dyni.
2. Technika i format dowolny.
4. Uczestnicy
Konkurs jest wewnątrzszkolny i jest przeznaczony dla uczniów klas 0-3 oraz 4-8.
5.Warunki konkursu
1. Każdy uczestnik ma prawo wykonać jedną pracę.
2. Każda praca powinna mieć metryczkę zawierającą dane: imię, nazwisko klasa.
3. Metryczka musi być widoczna na fotografii (może być np. oddzielna karteczka postawiona przy pracy).
4. Prace będą oceniane przez jury.
5. Najciekawsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone:
a) kategoria 0-3
b) kategoria 4-8
6.Termin konkursu upływa 31 października 2020 r.
7. Zdjęcia prac należy dostarczyć mailowo (w młodszych klasach prosimy o pomoc Rodziców) pod adres: rrsp3@op.pl
8. Zgłoszenie mailowe jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz na przetwarzanie i udostępnienie na stronie fb Rady Rodziców danych osobowych uczestnika, w myśl przepisów RODO.


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki