Konkurs ” Come & Play”

konkurszAngielskiegoGraPlanszowa

Konkurs dla klas czwartych : stwórz własną grę planszową wykorzystującą wiedzę z języka angielskiego!

Celem konkursu jest wykonanie gry planszowej, dzięki której dzieci mogą bawić się i uczyć nowego słownictwa w języku angielskim, powtarzać zdobytą już wiedzę, konstruować zdania oraz rozwijać umiejętności plastyczne.

Kryteriami decydującymi o ocenie pracy będą: bogactwo słownictwa, estetyka wykonania pracy oraz pomysłowość.

Termin składania prac: 9 lutego 2018r. u organizatora konkursu – Pani Agnieszki Walez i pozostałych nauczycieli języka angielskiego.