Konkurs „ARTYSTYCZNY HALLOWEEN”

halloween

Regulamin konkursu

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

II. Cel 

Celem konkursu jest:

– rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,

– umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

III. Temat konkursu

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i sfotografowanie własnej pracy halloweenowej. Mogą być to maski, lampiony, girlandy, dynie, ale nie tylko! Wszystko stworzone samodzielnie o tematyce halloween.
  2. Technika i format dowolny.

IV. Uczestnicy

Konkurs jest wewnątrzszkolny i przeznaczony jest dla uczniów klas 0–III oraz IV-VII

V. Warunki konkursu

1. Każdy uczestnik ma prawo wykonać jedną pracę.

2. Każda praca powinna mieć metryczkę zawierającą dane: imię, nazwisko, klasa.

3. Metryczka musi być widoczna na fotografii (może być np. oddzielna karteczka postawiona przy pracy).

4. Prace będę oceniane przez jury.

5. Najciekawsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone:

a) kategoria 0 – III

b) kategoria IV – VII

6. Termin konkursu upływa 31 października 2017 roku.

7. Zdjęcia prac należy dostarczyć mailowo (w młodszych klasach prosimy o pomoc rodziców) pod adres: rrsp3@op.pl