Komunikat Nr 2 do rodziców klas pierwszych z filii szkoły przy ul. Powstańców

Od 13 lutego 2019 r. filia Szkoły Podstawowej Nr 3, będzie pracowała wg planu. Z uwagi  na zwolnienia lekarskie nauczycieli, zaplanowano zastępstwa. Prosimy rodziców o sprawdzenie planu lekcji w dzienniku librus.