„Kartka Bożonarodzeniowa” – konkurs dla klas II

kartkae

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu „Kartka Bożonarodzeniowa”

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów, kształtowanie wśród dzieci szacunku do tradycji, pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej

Przebieg konkursu:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

zadaniem uczniów jest przygotowanie kartki nawiązującej do tematyki Świąt Bożego Narodzenia”

Zasady uczestnictwa: autorem kartki jest jedna osoba, praca może być wykonana z dowolnych materiałów oraz dowolną techniką plastyczną, rozmiar kartki nie większy niż A4 po złożeniu, praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora, wykonaną pracę uczestnicy składają do wychowawcy klasy

Czas trwania konkursu:
prace należy składać do 9 grudnia 2019 roku.

Jury oceni wykonaną pracę biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, estetykę wykonania, oryginalność, kreatywność, nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych, samodzielność

Ogłoszenie wyników nastąpi do 13 grudnia 2019 roku stronie szkoły

Najlepsze trzy prace zostaną wyróżnione nagrodami.

Prace wykonane po terminie nie będą oceniane.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Marta Dziedzicka

Dorota Oljasz

Aneta Stankiewicz

Martyna Ratyńska