Informacja o zmianie sieci szkolnej od 1 września 2021 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 stycznia 2021 r. na sesji Rady Miasta Ząbki została podjęta uchwała intencyjna Nr XXXVIII/344/2021 Rady Miasta Ząbki w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 prowadzonej przez Miasto Ząbki poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Przekazuję projekt sieci publicznych szkół podstawowych, który miałaby funkcjonować od dnia 1 września 2021 roku.