Informacja o pracy w trybie hybrydowym klas IV-VIII

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Zdrowia oraz Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.04.21 r. od 17 maja 2021 r. będą pracowały w trybie hybrydowym klasy IV – VIII (naprzemiennie – stacjonarnie i zdalnie), od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej. Harmonogram nauki w trybie hybrydowym zostanie przekazany Państwu wkrótce za pomocą e–dziennika. 

Przypominam, że 25, 26, 27.05.2021 r. odbywają się Egzaminy ósmoklasisty, to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. I-VII. 

Z poważaniem, 
Dyrektor Szkoły