Informacja o konkursie „Wiosenne rymowanie”

Termin dostarczania prac na konkurs logopedyczny „Wiosenne rymowanie” zostaje przełożony do czasu wznowienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni na stronie szkoły.
Z poważaniem
Zespół logopedyczny