Informacja o ewakuacji

W dniu 9 października 2020 r. w szkole odbędzie się próbna ewakuacja budynku.

Ewakuacja głównego budynku szkoły przy ul. Kościelnej odbędzie się o godzinie 10:00 (osobami koordynującymi ewakuacją są Pani Iwona Pańta klasy IV-VIII i Pani Magdalena Polkowska I-III, świetlice).

Ewakuacja budynku szkoły przy ul. Dzikiej odbędzie się o godzinie 11:00 (osoba koordynująca ewakuacją jest Pani Monika Stypułkowska klasy I-III, świetlica, i Pani Margarita Biedrzycka klasy IV-VIII)

Ewakuacja budynku Filii szkoły przy ul. Powstańców odbędzie się o godzinie 09:00 (osoba koordynująca ewakuacją jest Pani Izabela Durka)

Tego dnia uczniowie zabierają okrycie wierzchnie ze sobą do sal.