Informacja o ewakuacji

W dniu 23 września 2021 r. w szkole odbędzie się próbna ewakuacja budynku.

Ewakuacja głównego budynku szkoły przy ul. Kościelnej odbędzie się o godzinie 12:00 (osobami koordynującymi ewakuacją są Pani Renata Sidor klasy IV-VIII
i Pani Magdalena Polkowska I-III, świetlice).

Ewakuacja budynku Filii szkoły przy ul. Powstańców odbędzie się o godzinie 12:45 (osoba koordynująca ewakuacją jest Pani Joanna Foremna).

Tego dnia uczniowie zabierają okrycie wierzchnie ze sobą do sal.