Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych.

Informujemy, iż Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach nie prowadzi postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021, szkoła przyjmuje dzieci do klas pierwszych z urzędu, czyli dzieci zamieszkałe w obwodzie
Szkoły Podstawowej Nr 3.

 

Rodzice, których dzieci rozpoczynają naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej muszą wypełnić druk zgłoszenia dostępny na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz na stronie szkoły
i złożyć go w szkole podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XXV/223/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2020 r.. Wypełnione zgłoszenie można przesłać na skrzynkę mailową sekretariat@sp3zabki.pl w formie skanu lub fotografii dokumentów. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia
w formie elektronicznej, w wejściu do szkoły jest postawiona skrzynia, do której można wrzucać zgłoszenia w zaklejonych kopertach.