Informacja dla uczniów klas VIII

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dniach:

15.04.2019 r. – język polski

16.04.2019 r. – matematyka

17.04.2019 r. – języki obce

 

Wszystkich uczniów prosimy o przybycie do szkoły najpóźniej o godzinie 8:30. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji szkolnej (lub innego dokumentu tożsamości), długopisów z czarnym wkładem oraz linijki. Podczas egzaminu uczniowie nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną telefonu komórkowego ani żadnych innych urządzeń elektronicznych (np. smartwatch itp.)

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Dyrektor Szkoły
Tomasz Łukawski