Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

W związku z oficjalną informacją z Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, potwierdzającą rozpoczęcie strajku w  Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca  w Ząbkach – informujemy, że  od dnia 8 kwietnia zostają zawieszone wszystkie zajęcia, w tym zajęcia opiekuńcze w świetlicach szkolnych.

Informujemy również, że przysługuje Państwu możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego wynikającego z przepisów prawa.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

O wszelkich zmianach i przerwaniu akcji strajkowej będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Jednocześnie informujemy, że  egzaminy klas ósmych odbędą się zgodnie z planem.

 

W dniach 8.04.2019 r. i 09.04.2019 r. w kościele odbędą się wcześniej zaplanowane rekolekcje, z których mogą skorzystać chętni uczniowie. W związku z tym osoby, które będą brały udział w rekolekcjach prosimy o przyjście  bezpośrednio do kościoła i powrót do  domu.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekolekcji:

Poniedziałek/wtorek — 8/9 kwietnia

8.30 – nauka rekolekcyjna dla uczniów klas 0 — III

9.30 – nauka rekolekcyjna dla uczniów klas IV— VI

11.30 – nauka rekolekcyjna dla uczniów klas VII— VIII

12.30 – nauka rekolekcyjna dla uczniów klas IV— VI

13.30 – nauka rekolekcyjna dla uczniów klas 0 — III

 

Obiady w stołówce są zawieszone do momentu wznowienia zajęć.