Informacja dla Rodziców i Uczniów zdających na kartę rowerową.

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się zorganizować egzamin na kartę rowerową.

W związku z tym najpóźniej do 10-go czerwca prosimy dostarczyć do nauczyciela techniki lub wychowawcy zgodę rodziców lub opiekunów. W tym celu w zakładce-regulaminy/procedury prosimy zapoznać się z regulaminem, pobrać arkusz zaliczeń ucznia, wypełnić go koniecznie rubryka nr 2 i przekazać nauczycielowi lub wychowawcy.

Zgody dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
S. Biały , Z. Kurowska