Informacja dla Rodziców (2)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku na stronie szkoły zostaną opublikowane:

– Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii/ z załącznikami dla rodziców/.

W najbliższych dniach ukaże się harmonogram zebrań z rodzicami / planowane zebrania-pierwszy tydzień września/.

Dokumenty-druki obowiązujące w szkole znajdują się na stronie internetowej szkoły w pasku /druki do pobrania/. Będą one na bieżąco uaktualniane.

Obowiązujące regulaminy i procedury są dostępne w zakładce /procedury, regulaminy/. Będą one na bieżąco uaktualniane.

Świetlica

Prosimy o złożenie dokumentów uprawniających do przebywania dzieci w świetlicy szkolnej, najpóźniej do wtorku – 1 września b.r.

Wymagane są:

– karta zgłoszenia dziecka do świetlicy,

– regulamin świetlicy,

upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy SP 3.

Dokumenty są zamieszczone w formie elektronicznej, będą również dostępne przy dyżurkach w wersji papierowej. Wypełnioną dokumentację należy wrzucić do urn wystawionych w holach, można też wysłać skan na adres sekretariat@sp3zabki.pl

Ze względu na panującą sytuację, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów, proponujemy o zgłaszanie do świetlicy szkolnej uczniów najbardziej potrzebujących.  

ZAŁĄCZNIKI:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA, KTÓRE UKOŃCZYŁO 7 LAT

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii od 1 września 2020