Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej…

Szanowni Państwo,

w umieszczonym poniżej linku znajduje się informacja oraz  „Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej” w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021 oraz szczegółowe informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22275_harmonogram-dzialan-ucznia