Harmonogram akcji Zima w mieście 2024

„ZIMA W MIEŚCIE 2024” (22.01 – 26.01.2024 r.)

Harmonogram zapisów

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem „Zima w mieście 2024”

ZAPISY

1 grudnia od godz. 8.00 – 15 grudnia 2023r do godz. 15.00

składanie dokumentacji – karta kwalifikacyjna oraz skan karty mieszkańca „Jestem z Ząbek” (jeśli dotyczy)

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

FORMY SKŁADANIA wyżej wymienionej DOKUMENTACJI

– w holu szkoły do urny lub w sekretariacie szkoły

UWAGA:

Po informacji o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia, rodzic zgłaszający dziecko do udziału w akcji „Zima w mieście 2024” zobowiązany jest uiścić opłatę stałą oraz opłaty  za wycieczki/wyjścia/obiady/warsztaty (jeśli zostały wybrane).

Opłatę dokonujemy dopiero po 2 stycznia i najpóźniej do 11 stycznia 2024.

Dane do przelewu zostaną podane 2 stycznia 2024!!!