Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

logo

 

W dniach 16- 22 września 2019 r., był obchodzony w naszej szkole Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Kampania została zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku i ma na celu zwiększenie świadomości ludzi na temat ekologicznych środków transportu oraz zachęcenie do poszukiwania alternatywnych sposobów podróżowania.

Przedmiotem prowadzonych zajęć było zapoznanie uczniów z formami transportu, tj.: komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa. Tematykę poruszono w klasach 0-3 w ramach edukacji społecznej oraz w klasach 4-8 podczas godzin wychowawczych.

Celem programu było:

  • pokazanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł transportowych
  • kształtowanie postaw pro-ekologicznych wśród dzieci
  • zachęcenie do prowadzenia aktywnego trybu życia
  • ukazanie pozytywnych stron płynących z korzystania z usług transportu miejskiego

W świetlicy został zorganizowany wewnątrzszkolny świetlicowy konkurs plastyczny. Uczniowie klas drugich wykonali plakaty, natomiast klasa 3c przygotowała łamigłówki. Przedstawione prace wyróżniały się pomysłowością, były twórcze, ładne i estetyczne. Dzieci wykazały się wiedzą zdobytą podczas zajęć z wychowawcami oraz dużą kreatywnością.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali podziękowania od organizatorów za udział w przedsięwzięciu.