Dyżury świetlicy w dniach 23 grudnia i 27-30 grudnia 2016 r.

Po przeanalizowaniu deklaracji rodziców, o potrzebie zapewnienia opieki dzieciom, ustalono następujące dni oraz godziny dyżurów:

23 grudnia 2016 r. od godziny 7.00 – 17.00,

27 grudnia 2016 r. od godziny 7.00 – 17.00,

28 grudnia 2016 r. od godziny 7.00 – 17.00,

29 grudnia 2016 r. od godziny 7.00 – 17.00,

30 grudnia 2016 r. od godziny 7.00 – 17.00.

Dyżury będą pełnione wyłącznie w budynku głównym szkoły przy ul. Kościelnej 2.