Dyrektor/Sekretariat- dyżur

Dyżury sekretariatu na ulicy Dzikiej i ulicy Kościelnej:

7.30-9.00 oraz 15.00-16.30 – przyjęcia interesantów

Dyżury Pani Dyrektor

poniedziałek 8.00-12.00 – ulica Kościelna

 12.00-15.00 – ulica Dzika

wtorek, czwartek – ulica Dzika

środa, piątek – ulica Kościelna

KONTAKT

SP3 ulica Kościelna

telefon: 883-356-192

mail: sekretariat@sp3zabki.pl

SP3 ulica Dzika

telefon: 883-356-191

mail: sekretariat@sp3zabki.pl