Dyplom uznania od Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

polacy

Dyplom Uznania dla Szkoły Podstawowej nr 3 im Małego Powstańca

Dyrektor Tomasz Łukawski

Za ogromne zaangażowanie, okazane serce i udział w zbiórce darów w ramach corocznej świątecznej akcji „Polacy Kresowym Rodakom” na rzecz ostatnich Kombatantów z szeregów Armii Krajowej i potrzebujących Polaków zamieszkujących na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Polskiej.