Dołącz do akcji #jestnaswiecej … 4 lutego załóż pomarańczową sznurówkę.

sznurowka

Pokaż, że jesteś przeciw hejtowi w sieci.
We wtorek 04 lutego, załóż  pomarańczową sznurówkę,
jako symbol akcji #jestnaswiecej